İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu

Türkiye'de üretilen malı kullanınız!

Tarihçe

İCASİFED, gelişen dünya ve ülke koşullarında, reel sektörümüzün sürdürülebilir rekabet gücünün arttırılması, ve Türkiye’nin, başta AB olmak üzere, uluslararası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesinde yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonuyla, İç Anadolu bölgesinde 6 derneğin bir araya gelmesiyle 22 Ocak 2004 tarihinde kurulmuştur. İCASİFED, reel sektörün rekabet gücünü, toplumun refahını artırmak ve sürekli kılmak için, toplumun üreten kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bölgesel, sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçların oluşturulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik verilmesi yönünde sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak ve istikrarlı bir iş ortamı yaratarak, toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini bağımsız bir platformda geliştirerek, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme yapısı ile ekonomik gelişmelerde birincil rol model olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İCASİFED, 2004 yılında • Ostim Sanayici Ve İşadamları Derneği – OSİAD • Sincan SİAD, • Akyurt Sanayici Ve İşadamları Derneği – AKSİAD • Karaman SİAD, • Nevşehir SİAD • Sivas SİAD ile yola çıkmış, 2008 yılında, • Batı Ankara Girişimci Ve Sanayici İşadamları Derneği – BAGİAD • Sakarya SİAD • Konya İş Kadınları Derneği – KİKAD • Ankara Girişimci İş Kadınları Destekleme Derneği – ANGİKAD • Türk Sanayicileri Ve İşadamları Derneği – TÜSİAD ‘ın federasyonumuza katılımları gerçekleşmiştir. İlerleyen süreç ile birlikte • Hasanoğlan Sanayici Ve İşadamları Derneği – HASSİAD • Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği • Ankara Genç İşadamları Derneği – ANGİAD federayonumuza katılmışlardır. 2017 yılında; • Türkiye üniversiteli Kadınlar Derneği - TÜKD, • Kadın İş Veren Ve Sanayiciler Derneği – KAİSDER • Yatırımcı Sanayici Ve İşadamları Derneği – YATSİAD • Teknoloji Bilim Ve Arge Derneği – TABİD 2018 yılında ise; • Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları Ve Yatırımcıları Derneği - BESİYAD’ın katılımlarıyla İCASİFED faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Bugün İCASİFED, 13 üyesi ile birlikte faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca, 1997 yılı itibariyle birlikteliklerini güçlendirip yeni boyutlar katarak geliştiren Türkiye SİAD Platformu dernekleri, 2002 yılında başlatılan çalışmalarla Türkiye düzeyinde 5 bölge federasyonu ve 1 sektörel dernekler federasyonu olmak üzere 6 federasyon bir araya gelerekTÜRKONFED( Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederayonu)’nu oluşturmuşlardır. Bugün TüRKONFED, bünyesinde 26 bölge federasyonu,3 sektör federasyonu, 244 dernek, 40000 şirket ve 25000 iş insanı ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisidir. İCASİFED, TÜRKONFED’in kurucu üyesidir.

İÇASİFED

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Uzay Çağı Cad. No : 50/A Ostim Yenimahalle Ankara